пн-пт - 10:00-16:00
сб-вс - выходные

ПРАВИЛА СЕРВІСУ Doko.ua

Ці Правила сервісу www.doko.com.ua (надалі –  «Правила») є угодою між Користувачем [як цей термін визначено нижче] та Товариством з обмеженою відповідальністю  «ДОКО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 43616140  (надалі – «Адміністрація») щодо умов та правил використання Веб-сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою www.doko.com.ua (надалі – «Веб-сайт»).

УВАГА !

Використовуючи Веб-сайт, Користувач підтверджує, що ознайомився та погоджується з умовами цих Правил та з Умовами захисту персональних даних, що публічно розміщені на Веб-сайті за посиланням: https://doko.ua/agreement/  (надалі – «Умови захисту ПД»).

Якщо Користувач не погоджується повністю або частково з усіма або деякими умовами цих Правил та/бо Умовами захисту ПД, Користувачеві заборонено будь-яке використання Веб-сайту.

Подальше використання Веб-сайту свідчить про погодження та приєднання Користувача до цих Правил та Умов захисту ПД та підтверджує згоду Користувача з усіма наведеними нижче умовами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Адміністрація – власник Веб-сайту –  Товариство з обмеженою відповідальністю  «ДОКО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 43616140.

1.2. Акцепт (Згода користувача) — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цих Правил на умовах, визначених нижче у цьому документі, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Веб-сайті будь-яким зі способів, зазначених у цих Правилах, або ж будь-яким іншим чином замовлення Послуг/розміщення Замовлення та/або використання Веб-сайту, у тому числі, проте не виключно, шляхом натискання віртуальної кнопки «Погоджуюсь».

1.3. Аптека —  заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами,  Аптека входить до поняття «Партнери», що визначене у цих Правилах.

1.4. Використання Веб-сайту – дозволене цими Правилами використання Веб-сайту за призначенням, зокрема, завантаження сторінок Веб-сайту, використання його ресурсів та сервісів, отримання Послуг в порядку, визначеному цими Правилами, Умовами захисту персональних даних та іншими документами Адміністрації.

1.5. Веб-сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену doko.com.ua, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмним забезпеченням, що містять інформацію, яка створена, зібрана або оброблена Адміністрацією, Партнерами чи міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://doko.ua/.

1.6. Дані (Персональні дані) – сукупність Конфіденційної інформації та Персональних даних користувача, логіну та паролю Користувача, які  свідомо надаються Адміністрації та/або Партнерам Користувачем, при використанні Веб-сайту та/або будь-яким способом замовлення Послуг Користувачем: шляхом реєстрації відповідним Користувачем на Веб-сайті, внаслідок заповнення форм оформлення замовлення Послуг або шляхом реєстрації на Веб-сайті через свій профіль у соціальних мережах, внаслідок телефонної розмови з працівником Служби підтримки.

1.7. Інформаційні матеріали –інформація, поширена Партнером та/або Адміністрацією на Веб-сайті. Такою Інформацією є Інформація про Послуги, про продукцію, довідкова інформація про Партнерів, рекламні матеріали та будь-яка інша інформація, поширена на Веб-сайті. Інформаційні матеріали, доступні на Веб-сайті, призначені виключно для осіб, які досягли 18 років.

1.8. Інформація про продукцію – необхідна, доступна, правдива та своєчасна інформація про продукцію, що забезпечує Користувачеві можливість його свідомого та обізнаного вибору, а саме: найменування, наявність, максимальна ціна та залишок у кількісному вираженні продукції, рекомендації з використання продукції для її споживача тощо. Крім того, до інформації про продукцію відносяится і настуні відомості:

— актуальний довідник Аптек Партнера, їхнє місцезнаходження, контактні дані та графіки роботи;

— точні відомості про залишки товарів в Аптеках, які є в наявності, та вартість товарів;

— умови бронювання, резервування товарів в Аптеках тощо.

1.9. Користувач– фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цими Правилами порядку до Адміністрації з метою отримання Послуг і зареєструвалась на Веб-сайті та має власний Обліковий запис користувача або особа, яка хоча б одного разу відвідала Веб-сайт чи здійснила дзвінок до Служби підтримки. Користувач у процесі користування Веб-сайтом набуває статусу Суб’єкта персональних даних, що регулюється чинним законодавством України та Умовами захисту ПД.

1.10. Обліковий запис користувача – розділ Веб-сайту, в якому містяться Дані, що вносяться Користувачем через Веб-сайт.

1.11. Опрацювання – означає будь-яку операцію або низку операцій з персональною та/або неперсональною інформацією або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, таких як збирання, реєстрація, обробка, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

1.12. Партнери – будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Адміністрацією договірними відносинами, яким надається право обмеженого доступу до Веб-сайту через Інфо-блоки, з метою поширення та надання інформації про Послуги та/або Продукцію Партнерів (включно з Інформаційними матеріалами, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах), а також отримання заявок на бронювання або замовлення Послуг/Продукції від Користувачів. Партнер може бути власником одного або більше Інфо-блоків на Веб-сайті.

1.13. Інфо-блок – окремаповерхня на Веб-сайті, призначена для поширення Партнерами Інформаційних матеріалів за допомогою Веб-сайту як Маркетплейсу.

1.14. Маркетплейс – посередницька діяльність між продавцями (Партнерами) та покупцями (Користувачами) у сфері електронної та неелектронної комерції, яка здійснюється за допомогою спеціалізованого Веб-сайту з окремими Інфо-блоками для надання послуг як електронної, так і неелектронної (традиційної) комерції, з інструментами для замовлення та бронювання Послуг/Продукції, надання відгуків, отримання Інформації про Послуги/Продукцію, огляду товарів чи послуг. На Інфо-блоках комерційну діяльність здійснює необмежене коло Партнерів.Метою створення та діяльності Маркетплейсу є надання Користувачеві можливості через мережу Інтернет отримувати доступ до Інформаційних матеріалів, бронювати Послуги/Продукцію та отримувати у зв’язку з цим інформацію, а також замовляти та купувати традиційним (не через мережу Інтернет) способом широкий асортимент Продукції та отримувати Послуги. За кожним Партнером закріплюється окремий Інфо-блок. Під час запиту Користувача в Інфо-блоках проходить пошук абсолютних співпадінь запиту Користувача та поширеної Партнерами на Веб-сайті інформації. У разі, якщо інформація не відповідає запиту Користувача – Інфо-блок не відображається.

1.15. Медичний заклад — заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності або індивідуально визначений лікар – фізична особа, що здійснює медичне обслуговування і використовує послуги Адміністрації у галузі інформаційних технологій на підставі відповідного договору Адміністрація-Медичний заклад, що регулює порядок використання Веб-сайту. Будь-які інші дії, що не стосуються використання Веб-сайту та не передбачені договором Адміністрація-Медичний заклад є компетенцією Медичного закладу. Медичний заклад входить до поняття «Партнери», що визначене вище у цих Правилах.

1.16. Послуги — інформаційні послуги, що надаються Адмністрацією Користувачеві за умовами цих Правил, включаючи (але не обмежуючись) інформування про аптечні та/або медичні заклади, точні відомості про залишки товарів в Аптеках, які є в наявності, та вартість товарів, умови бронювання, резервування товарів в Аптеках,  інформаця про лікарів, графік їх роботи через Інтернет, надання послуги електронного запису до медичних закладів, отримання автоматичних нагадувань про планові прийоми, відгуків про роботу медичних закладів та лікарів. Послуги, що надаються за умовами цих Правил, є винятково інформаційними та не можуть вважатися наданням медичних послуг. Будь-яка інформація, що створена при наданні послуг на умовах цих Правил або надана аптечним/медичним закладом чи будь-яким лікарем – фізичною особою на підставі відповідного договору з Адміністрацією, або створена за допомогою технічних алгоритмів Веб-сайту створена без втручання Адміністрації у суть інформації.

1.17. Продукція – будь-які вироби (товари), роботи чи послуги, що виготовляються, виконуються чи надаються Партнерами для Користувачів за допомогою Веб-сайту як Маркетплейсу.

1.18. Служба підтримки – спеціальна служба Адміністрації, працівники якої консультують Користувачів за їх запитами, а також виконують інші функції, передбачені цими Правилами або внутрішніми документами Адміністрації (зокрема, надають допомогу Користувачам з технічних питань тощо).

1.19. Cookie – фрагмент даних, згенерований Веб-сайтом і збережений на комп’ютері (у браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ці Правила серісу doko.ua/term є публічною угодою про використання веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за посиланням https://doko.ua/term/ та договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Використання Користувачем Веб-сайту в будь-який спосіб свідчить про приєднання Користувача до цих Правил повністю та підтверджує факт надання Згоди користувача з наведеними в цих Правилах умовами.

2.2. Прийняття послуг за принципом публічної оферти (шляхом Акцепту цих Правил) підтверджує ознайомленість та згоду Користувача цілком і повністю з умовами цих Правил, їх відповідність очікуванням Користувача, а також що Користувач дає дозвіл на Опрацювання його Даних з метою та в порядку, передбаченими  умовами цих Правил. У випадку, якщо Користувач не згоден з будь-яким з положень цього договору, він має право відмовитись від укладання даного договору та не здійснювати реєстрацію чи будь-яким іншим способом акцептувати ці Правила. А у випадку незгоди з оновленнями Адміністрації під час надання послуг – видалити свій акант.

2.3. Користувач визнає, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати ці Правила на свій розсуд без додаткового повідомлення про це Користувача.

2.4. Послуги, які надаються Адміністрацією та/або Партнерами, призначенні лише для Користувачів Веб-сайту на території України. Умови, визначені в цих Правилах, поширюються на всіх без винятку Користувачів Веб-сайту настільки, наскільки це визначено положеннями цих Правил.

2.5. Використовувати Веб-сайт дозволено лише особі, яка прийняла всі умови цих Правил та Умови захисту персональних даних, поширені на Веб-сайті за посиланням: https://doko.ua/agreement/.

2.6. Адміністрація надає послуги з доступу до Інформаційних матеріалів, поширених Адміністрацією та/або Партнерами на Веб-сайті, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмними забезпеченнями. Послуги, отримувані Користувачем за допомогою Веб-сайту, надаються лише в інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цими Правилами та/або Умовами захисту ПД.

2.7. Адміністрація повідомляє, що Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів. Адміністрація не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх доступності, законності, а також повноти та коректності поширених на них Інформаційних матеріалів.

2.8. Сторони розуміють та усвідомлюють, що (і) Веб-сайт не є інтернет-аптекою або аптечною чи медичною мережею, (іі) Веб-сайт представляє собою інтернет-сервіс, спеціально створений для здійснення Користувачами пошуку Інформації про продукцію та послуги, що реалізуються безпосередньо Партнерами (зокрема, проте не виключно, аптечними та медичними закладами на території України). Адміністрація самостійно не надає послуги з бронювання Продукції, поширення Інформації про продукцію та не здійснює господарську діяльність з реалізації Продукції. Фактична угода бронювання та купівлі-продажу Продукції укладається безпосередньо між Партнерами та Користувачами. Партнери залишають за собою право встановлення власних умов доступу до інформації, послуг, умов продажу Продукції тощо.

2.9. Адміністрація дозволяє Користувачеві отримувати Послуги лише для особистого некомерційного використання.

2.10. Користувач засвідчує, що він досяг 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА ВЕБ-САЙТІ

3.1. З метою отримання доступу до Веб-сайту, Користувач може створити свій Обліковий запис користувача. Користувач погоджується, що він буде використовувати лише один Обліковий запис користувача.

3.2. Реєстрація Користувача на Веб-сайті є безкоштовною та добровільною.

3.3. Надані Користувачем дані повинні бути достовірними та  актуальними. Адміністрація має право запросити у Користувача додаткову інформацію для підтвердження Даних, зазначених ним під час реєстрації на Веб-сайті. Користувач погоджується з тим, що створення Облікового запису користувача із використанням завідомо недостовірної інформації (включно зі створенням Облікових записів користувачів, зареєстрованих на інших осіб, осіб молодших 18 років чи осіб, які не мають повної цивільної дієздатності) є порушенням умов цих Правил.

3.4. Для реєстрації Облікового запису користувача, Користувач повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки (реєстраційної форми), як то власне прізвище,  ім’я та по-батькові, та/або адресу електронної пошти та/або номер  персонального мобільного телефону, та/або зареєструватись через свій профіль у соціальних мережах. Користувач має вказати логін і пароль, які будуть пов’язані з його Обліковим записом користувача. При заповнені реєстраційної форми Користувач надає згоду на обробку персональних даних.

3.5. Адміністрація не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при реєстрації на Веб-сайті.

3.6. Якщо Користувач надасть Адміністрації недостовірну інформацію, або якщо Користувач  неспроможний дотримуватися Правил чи будь-яких інших додаткових умов, Адміністрація має право призупинити або видалити  його Обліковий запис користувача та припинити надання Послуг.

3.7. Користувач при зміні будь-яких введених при реєстрації даних повинен актуалізувати їх у своєму Обліковому записі до наступного використання Веб-сайту.

3.8. Користувач несе повну відповідальність за збереження власних Даних Облікового запису користувача (зокрема, логіна та пароля), самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись, розголошенням інформації про його стан здоров’я або його персональних даних, вчинені з використанням його логіну і паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

3.9. У разі втрати Даних Облікового запису користувача, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це Адміністрацію.   

3.10. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрації про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання власного Облікового запису користувача третіми особами. Адміністрація не буде нести відповідальність за збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису користувача третіми особами.

3.11. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, у тому числі — логін та/або пароль, стали відомі третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Адміністрації (Служби підтримки) на тимчасове блокування його Облікового запису користувача або заміну таких даних.

3.12. Якщо під час перевірки наданих Користувачем Даних буде виявлено надання недостовірних відомостей, Адміністрація відмовляє такому Користувачеві в підтвердженні Облікового запису користувача, а також залишає за собою право видалити Обліковий запис користувача з Веб-сайту.

3.13. У випадку видалення Адміністрацією Облікового запису користувача з Веб-сайту з причин порушення Користувачем цих Правил та/або Умов захисту ПД, Адміністрація не зобов’язана надавати будь-які додаткові пояснення та/або роз’яснення Користувачеві. 

4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОРИСТУВАЧА З МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ

4.1. Надання Послуги, що може призвести до почату взаємовідносин Користувача з Медичним закладом, здійснюється у момент ознайомлення Користувача з інформацією Веб-сайту, зокрема, але не виключаючи, графіком прийому лікарів, відгуками про якість надання медичних послуг, електронною медичною карткою пацієнта, відслідковуванням динаміки медичних показників Користувачем, створення та перегляд електронного рецепта, іншою інформацією про медичне обслуговування та заклади охорони здоров’я. Послуга вважається наданою належно та повно з моменту надання можливості даного ознайомлення.

4.1.1. Надання Послуг передбачає, що Користувач обирає зі списку медичних працівників Медичних закладів тих, чиїми безпосередніми медичними послугами він скористався, та надає їм доступ до персональних даних, передбачених умовами цих Правил. На діяльність медичних працівників поширюється лікарська таємниця та порядок роботи з персональними даними, передбачений відповідним договором Адміністрація-Медичний заклад.

4.1.2. Будь-які відносини між лікарем (зокрема, трудові та/або господарські) та Медичним закладом врегульовуються самостійно. Якість надання медичного обслуговування забезпечує Медичний заклад. Забезпечення компетенції лікарів та медичних працівників – обов’язок Медичного закладу.

4.1.3. Адміністрація не несе відповідальності за інформацію, надану Медичним закладом у розділі «Інформація про клініки». Надання правдивої та актуальної інформації про медичне обслуговування – обов’язок Медичного закладу на підставі умов договору Адміністрація-Медичний заклад.

4.1.4. Надання Послуги оцінювання лікаря або Медичного закладу передбачає, що Користувач скористався безпосередніми медичними послугами даного лікаря або Медичного закладу. Користувач відповідає за достовірність, повноту та коректність наданої інформації про лікаря при здійсненні оцінювання відповідно до чинного законодавства України, зокрема гарантує, що інформація не нашкодить честі та діловій репутації лікаря. Користувач зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, зокрема, інформацію про стан здоров’я фізичної особи та лікарську таємницю, як під час оцінювання лікаря так і з будь-якою іншою метою при користуванні Веб-сайтом.

4.2. Адміністрація має право відмовитися від надання Послуг Користувачу або скоротити їх перелік у разі, якщо Користувач передає свої реквізити доступу іншим особам або повідомляє неправдиві, викривлені або некоретні відомості щодо обставин звернення до Медичного закладу/Аптеки.

4.3. Претензії щодо якості Послуг подаються у порядку, встановленому чинним законодавством, або оформлюються у вигляді Заявки-Претензії до Адміністрації, що укладається в довільній формі. Подача Заявки-Претензії здійснюється в розділі Веб-сайту «Служба підтримки».

4.3.1. Служба підтримки Адміністрації розглядає Претензію в місячний строк з дня одержання Претензії та надає письмовий висновок за результатами такого розгляду.

4.3.2. Адміністрація має право визнати Претензію (повно або частково) або відхилити її (повністю або частково) та залишає за собою право не обґрунтовувати відхилення Претензії.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОРИСТУВАЧА З АПТЕКАМИ

5.1. Надання Послуг передбачає, що Користувач обирає зі списку Аптек тих, чия інформація, викадена на Веб-сайті, його зацікавила, та надає їм доступ до персональних даних, передбачених умовами цих Правил, у тому числі, шляхом створення на Веб-сайті відповідного замовлення на придбання товару в Аптеці, надалі – «Замовлення».

5. 2. Аптека контактує з Користувачем за номером телефону, вказаному в такому Замовленні, для його узгодження. Якщо таке Замовлення отримано в неробочі години Аптеки, то дзвінок Користувачу здійснюється протягом найближчого часу з початку наступних робочих годин Аптеки. Інші аспекти взаємовідносин Аптеки та Користувача визначаються ними самостійно, без залучення Адміністрації.

5. 3. Адміністрація не несе відповідальності за інформацію, надану Аптеками/Партнерами у відповідному розділі Веб-сайту та виконання Замовлення. Надання правдивої та актуальної інформації про місцезнаходження, контактні дані та графіки роботи Аптек, залишки товарів в Аптеках, які є в наявності, та вартість товарів, умови бронювання, резервування товарів в Аптеках тощо – обов’язок Партнера, чиїм підзрозділом роздрібної торгівлі є Аптека, на підставі умов договору Адміністрація-Партнер. Адміністрація не гарантує відповідності вартості товарів, вказаною на Веб-сайті, реальній вартості, за якою Партнер здійснює продаж такого товару Користувачу та не несе за це відповідальність.

5.4. Порядок та строки розгляду претензій Користувачів щодо якості Послуг Аптек регламентовано п. 4.3., 4.3.1. – 4.3.2. цих Правил. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА ТА АДМІНІСТРАЦІЇ

6.1. Користувач та Адміністрація під час використання Веб-сайту зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.

6.2. Права Користувача:

6.2.1.       Користувач має право в будь-який час заперечити проти Опрацювання його Даних. Адміністрація припинить обробку Даних після того, як заперечення буде подано у формі відповідної заяви. Опрацювання Даних Користувача буде припинено з моменту фактичного отримання заперечення Адміністрацією.

6.2.2.       Користувач у будь-який час може відкликати Згоду користувача шляхом подачі на ім’я Адміністрації відповідної заяви згідно з цими Правилами. Заява з відкликанням Згоди користувача набирає чинності з дати її фактичного отримання Адміністрацією.

6.2.3.       Користувач має право вимагати від Адміністрації або самостійно негайно виправити будь-які Дані, що його стосуються, якщо ці Дані є недостовірними. З огляду на мету Опрацювання, Користувач має право доповнити свої Дані, зокрема шляхом подання відповідної заяви згідно з цими Правилами.

6.2.4.       Користувач має право на видалення його Даних. Адміністрація видаляє Дані за наявності хоча б однієї з таких підстав, якщо інше не передбачено законодавством: (а) Дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином Опрацьовані; (б) Користувач відкликає свою Згоду користувача; (в) Користувач подає заперечення проти Опрацювання його Даних; (г) Дані Опрацьовувалися незаконно; (д) Дані повинні бути видалені для виконання юридичного зобов’язання згідно з законодавством України.

6.2.5.       Користувач має право на отримання своїх Даних, які він надав Адміністрації, в структурованому, загальноприйнятому форматі.

6.2.6.       Користувач має право вимагати надання йому будь-якої інформації про його Дані, які оброблені Адміністрацією. Користувач має право подати скаргу до компетентного державного органу.

6.3. Користувач зобов’язується:

6.3.1.       використовувати Веб-сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цими Правилами;

6.3.2.       здійснювати використання Облікового запису користувача на Веб-сайті особисто, не надавати до нього доступ третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;

6.3.3.        надавати Адміністрації лише достовірні Дані та повідомляти Адміністрацію про їх зміну.

6.4. Користувачеві забороняється:

6.4.1  вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Веб-сайту або які створюють надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту;

6.4.2. намагатися отримати доступ до Облікового запису користувача інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

6.4.3. передавати третім особам дані, вказані при реєстрації (пароль та логін), які можуть бути використані для доступу до Облікового запису користувача та отримання Послуг/Продукції;

6.4.4. використовувати Обліковий запис користувача третіх осіб для замовлення Послуг/Продукції через Веб-сайт;

6.4.5. надавати доступ до свого Облікового запису користувача третім особам;

6.4.6. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми. Використовувати будь-які  «deep-link»,  «page-scrape»,  «robot»,  «spider» або інші девайси, програми, алгоритми, методології або будь-який аналогічний або еквівалентний ручний процес для отримання доступу, придбання, копіювання чи контролю над Веб-сайтом або контентом;

6.4.7. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Веб-сайті і (або) взаємодії з Веб-сайтом та його сервісами. Відтворювати або обходити навігаційну структуру чи презентацію Веб-сайту, щоб отримувати або намагатися отримати будь-які матеріали, документи або інформацію будь-якими засобами та способами;

6.4.8. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб. Стежити або намагатися простежити за будь-якою інформацією про будь-якого іншого Користувача (зокрема, будь-який обліковий запис, який не належить цьому Користувачеві) з метою виявлення будь-яких Даних, окрім власних;

6.4.9. поширювати інформацію про стан здоров’я фізичної особи, незалежно від того, яким чином вона стала відома Користувачу;

6.4.10. поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Адміністрацію або наносять шкоду її діловій репутації;

6.4.11.розміщувати інформацію та об’єкти, які можуть порушувати права та законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя третіх осіб, Адміністрації чи Партнерів; 

6.4.12. використовувати інформацію, отриману з Веб-сайту, його сервісу або під час отримання Послуг з комерційною метою;

6.4.13. використовувати Веб-сайт для інших цілей, не передбачених цими Правилами.

6.5. Адміністрація має право:

6.5.1. формувати статистичні дані;

6.5.2. Веб-сайт та його інтерактивні ресурси (коментарі, повідомлення тощо) є постмодерованими. Адміністрація має право видалити коментар та/або повідомлення Користувача, що розміщене, на розсуд Адміністрації, з порушенням умов цих Правил, не відповідає чинному законодавству України та/або моральним чи етичним нормам;

зупиняти та обмежувати доступ до Веб-сайту Користувачеві, який порушив умови використання Веб-сайту;

6.5.3. призупинити доступ Користувача до Веб-сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Веб-сайті з метою усунення останніх. Адміністрація вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких недоліків роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

6.5.4.       встановлювати нові або вносити зміни до цих Правил без попередження Користувача;

6.5.5.       визначати наповнення Веб-сайту, інформацію, що міститься на Веб-сайті, вид та об’єм послуг, що надаються Користувачеві;

6.5.6.       доповнювати та змінювати базу Аптек/Медичних закладів та/або лікарів повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача;

6.5.7.       використовувати Дані у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України, з метою поліпшення роботи Веб-сайту;

6.5.8.       закрити або призупинити функціонування Веб-сайту або будь-якої його частини, змінити Веб-сайт повністю або частково, без попереднього повідомлення про це Користувача. У такому випадку персональні дані Користувача та дані, що були нагромаджені при використанні Веб-сайту можуть бути знищені або передані Користувачу без порушення конфіденційності збережених даних;

6.5.9. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Веб-сайту без попереднього повідомлення Користувача;

6.5.10. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Веб-сайт, Послуги та Подукцію.

6.5.11. Адміністрація має право публікувати коментарі та відгуки зі слів та/або повідомлень Користувача на свій розсуд, якщо це відповідає чинному законодавству України та/або моральним чи етичним нормам.

6.6. Адміністрація зобов’язується: 

6.6.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими цими Правилами;

6.6.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності усієї інформації, що передається Користувачем. Надавати доступ Медичним закладам/Аптекам винятково на умовах конфіденційності, а також зберігати інформацію про Користувача та отримані ним Послуги як конфіденційну.

6.6.3. не втручатися у персональні дані Користувача та не використовувати надану Користувачем інформацію у будь-яких інших цілях, окрім тих, що передбачені умовами цих Правил та Умов захисту ПД;

6.6.4. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Веб-сайту для Користувача;

6.6.5. вживати можливих організаційних та технічних заходів для захисту Даних від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,  перекручування, блокування, копіювання, поширення Даних із урахуванням положень цих Правил та Умов захисту ПД;

6.6.6. у разі припинення доступу Користувача до Облікового запису користувача з будь-яких підстав, протягом 5 (п’яти) робочих днів видалити Обліковий запис користувача.

7. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Всі об’єкти, розміщені на Веб-сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, звуки та інші об’єкти і їх добірки, є об’єктами виключних прав Адміністрації та/або Партнерів, всі права на ці об’єкти захищені. Кожен з вказаних об’єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

7.2. Ніщо в даних Правилах не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

7.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Веб-сайту без попередньої домовленості з Адміністрацією, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг.

7.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Веб-сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

7.5. Веб-сайт може містити посилання на Веб-сайти третіх осіб, у тому числі Партнерів, які не підтримуються Адміністрацією. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Веб-сайт.

7.5.1. Адміністрація не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв’язку з користуванням цими Веб-сайтами.

7.5.2. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на меті схвалення Веб-сайтом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

7.5.3. Адміністрація не несе ніяких обов’язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.

7.5.4. Адміністрація може відмовити сторонній третій особі у дозволі на розміщення гіперпосилання на Веб-сайт. Однак, у разі якщо Адміністрація дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, вона не несе ніяких зобов’язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт сторонньої третьої особи.

8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. При реєстрації на Веб-сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Адміністрація вправі використовувати винятково на умовах цих Правил та відповідно до Умов захисту ПД. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

8.2. Адміністрація зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію та зберігати її як конфіденційну з використанням технологій захисту інформації. Адміністрація інформує Користувача, що для забезпечення збереження інформації використовується хмарне середовище, що розміщено поза юрисдикцією України. Використанням Веб-сайту Користувач погоджується на збереження своїх персональних даних з використанням хмарних технологій поза юрисдикцією України у порядку та на умовах, що визначені цими Правилами. Відповідальність за таке збереження несе Адміністрація. Передача інформації відбувається по захищених протоколах типу “https”. Користувач ознайомлений з порядком роботи серверів, інформацію про місце та порядок його збереження та використанням Веб-сайту погоджується на це.

8.3. Не вважається порушенням надання Адміністрацією інформації Партнерам у порядку та на умовах, що встановлені цими Правилами. Партнери у процесі обробки Даних застосовують усі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, зокрема, від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій. Відповідальність за розголошення Даних чи їх неналежне зберігання несе та сторона, яка вчинила такі дії без залучення до процесу іншої сторони.

8.4. Користувач розуміє та погоджується з тим, що його Дані можуть оброблятися Партнером, а не лише Адміністрацією.

8.5. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

8.6. Адміністрація має право без згоди Користувача передати такі Дані державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.

8.7. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Веб-сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей, несанкціонованого втручання третіх сторін та інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація не несе за це відповідальності та не буде висувати претензії до Адміністрації у зв’язку з цим.

9. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Адміністрація не гарантує, що Послуги відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачами результат. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами та третіми особами за можливі наслідки використання ними Веб-сайту.

9.2. Адміністрація не несе відповідальності за можливе зараження комп’ютерного обладнання або іншого майна Користувача вірусами, втрату даних внаслідок відвідування Користувачем Веб-сайту, користування Веб-сайтом та інформацією, завантажування Користувачем інформації.

9.3. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність Інформаційних матеріалів, розміщених Партнерами за допомогою Веб-сайту як Маркетплейсу. 

9.4. Адміністрація не гарантує та не несе відповідальності за будь-яку Продукцію або Послуги, які рекламуються або пропонуються Користувачам Партнерами/третіми особами за допомогою Веб-сайту як Маркетплейсу.

9.5. Адміністрація намагається забезпечити безпечність та надійність  Веб-сайту, але Адміністрація не може гарантувати безперервну роботу або доступ до Веб-сайту. Оновлення та інші функції можуть не відбуватися у реальному часі. Такі затримки не залежать від Адміністрації.

9.6. Користувач погоджується з тим, що він використовує Веб-сайт на свій ризик, і що Послуги надаються Користувачеві на умовах  «ЯК Є»  і  «ЯК ДОСТУПНО» без жодних гарантій. Адміністрація не гарантує точності та повноти Інформаційних матеріалів, програм і послуг, що надаються на Веб-сайті. Адміністрація та Партнери в будь-який час без повідомлення Користувача можуть вносити зміни в Інформаційні матеріали та Послуги, що надаються на Веб-сайті, а також у згадану в них Інформацію про продукцію та цінові пропозиції. Якщо Інформаційні матеріали, поширені за допомогою Веб-сайту, застаріють, Адміністрація не зобов’язана оновлювати їх.

9.7. Користувачі проінформовані, що Адміністрація в будь-який час, без попереднього повідомлення залишає за собою право:

  • змінити, призупинити або припинити роботу або доступ до Веб-сайту, або будь-якої частини Веб-сайту, з будь-якої причини;
  • змінити Веб-сайт або будь-яку частину Веб-сайту, а також будь-які умови його використання;
  • перервати роботу Веб-сайту або його частини на необхідний строк для виконання поточного чи позачергового обслуговування, виправлення помилок та інших змін.

9.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з втратою грошей, зв’язків або репутації, прибутку, інших нематеріальних втрат, будь-які прямі або непрямі збитки) у результаті (прямо чи опосередковано):

  • використання Користувачем Веб-сайту або неспроможності Користувача використовувати Веб-сайт;
  • неточності або помилок у Послугах Партнерів;
  • затримок або збоїв у Послугах Партнерів;
  • вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
  • пошкодження пристроїв Користувача, внаслідок використання будь-яких послуг Веб-сайту тощо.

10. РОБОТА МАРКЕТПЛЕЙСУ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ. РЕКЛАМА

10.1. Користувач проінформований відповідно до цих Правил, що Послуги доступу до Інформації про продукцію та інформації про аптеки/аптечні мережі, лікарів та Медичні заклади надаються Партнерами на підставі укладених договорів про надання послуг та/або про надання послуг обмеженого доступу до Веб-сайту (Маркетплейс), укладених між Адміністрацією та Партнерами. Майнові права на передані Партнерами Інформаційні матеріали належать Адміністрації та Партнерам на рівних засадах. Кожна зі Сторін має право скористатись своїми правами без погодження та дозволу іншої Сторони. Відповідальність за розміщення Партнерами Інформаційних матеріалів за допомогою Веб-сайту як Маркетплейсу в повному обсязі покладається на Партнерів. 

10.2. Партнери поширюють Інформацію про Продукцію через дистанційний доступ до Веб-сайту. За кожним Партнером закріплюється окремий Інфо-блок. Партнери здійснюють комерційну діяльність, поширюють Інформацію про Продукцію, інформацію про аптеки (аптечні мережі) та Медичні заклади, іншу інформацію за допомогою Веб-сайту як Маркетплейсу, на власний ризик та самостійно несуть відповідальність за свої дії/бездіяльність.

10.3. Користувач розуміє, що Інформація про Продукцію та інформація про Медичні заклади, аптеки/аптечні мережі, яка розміщена Адміністрацією та/або Партнерами, не є рекламою або рекламними матеріалами. Отримуючи Інформацію про Продукцію, Користувач набуває статусу споживача та надає згоду на отримання дистанційного доступу до Інформації про продукцію у розумінні ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів». Відповідальним за розміщення Інформації про продукцію є Партнер.

10.4. Інформаційні матеріали, поширені на Веб-сайті, визнаються рекламою, лише якщо вони ідентифіковані приміткою «Реклама» або «На правах реклами».

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПРАВИЛ/РОЗІРВАННЯ УГОДИ

11.1. Адміністрація  володіє правом у будь-який момент, в односторонньому порядку припинити дію цих Правил, що за своїм правовим наслідком є розірванням угоди, та/або припинити діяльність Веб-сайту. Адміністрація володіє правом в односторонньому порядку розірвати угоду без настання будь-яких наслідків.

11.2. Користувач має право розірвати цю угоду в будь-який момент шляхом самостійного видалення Облікового запису користувача з Веб-сайту. У випадку неможливості здійснення такого видалення Користувач може звернутися до Адміністрації з повідомленням про розірвання цієї угоди на електронну адресу info@doko.com.ua.

11.3. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розірвання Адміністрацією цієї угоди або отримання від Користувача повідомлення по розірвання цієї угоди, Адміністрація видаляє Обліковий запис користувача.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Умови цих Правил (угоди) набувають чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Веб-сайті або будь-яким іншим способом замовлення Послуг/Продукції в Адміністрації.

12.2. Текст даних Правил є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Правил розміщується на Веб-сайті за посиланням https://doko.ua/term/.

12.3. Надаючи Адміністрації свою адресу електронної пошти, Користувач дає згоду на використання електронної пошти для відправки йому сервісних, юридичних, інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач може відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач погоджується отримувати дзвінки (зокрема, автоматично набрані та/або попередньо записані) від Адміністрації та/або Партнерів. Адміністрація та/або Партнери можуть телефонувати Користувачеві на будь-які телефонні номери (зокрема, мобільні телефонні номери), які Користувач надав Адміністрації та/або Партнеру. Якщо отриманий телефонний номер є номером мобільного телефону, Користувач надає згоду на отримання SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень на цей номер.

12.4. Якщо у Користувача є будь-які запитання або скарги щодо дотримання Адміністрацією або Партнерами умов цих Правил, або Користувач хоче надати будь-які рекомендації чи коментарі, він може направити листа електронною поштою на адресу info@doko.ua.

12.5. Ці Правила регулюються законодавством України. Відносини, що не врегульовані цими Правилами регулюються чинним законодавством України.

12.6. У разі якщо будь-яка з умов або положень Правил буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Правил, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

12.7. Ці Правила є публічною угодою про використання веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за посиланням https://doko.ua/term/, що укладена українською мовою та не вимагає двостороннього підписання і дійсна для Сторін в електронному вигляді.

Выберите аптеку
Киев Укажите адрес
1. Аминалон табл. п/о 250 мг блистер №50
1
2. Фурацилин 40 мг Леда порошок по 2 г №10 в пакетах
1
3. Аминалон табл. п/о 250 мг блистер №50
1
4. Фурацилин 40 мг Леда порошок по 2 г №10 в пакетах
1
5. Аминалон табл. п/о 250 мг блистер №50
1
6. Фурацилин 40 мг Леда порошок по 2 г №10 в пакетах
1
Все аптеки выбраны
Ваши данные
Я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия пользования сервисом
Спасибо, заказ оформлен

Ожидайте подтверждения брони.

Личные данные
Мой адрес

    КиевЛьвовОдессаХарьков